Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Administracija

Direktorė
     
 

Loreta Pociuvienė

(Kategorija - neturi dėl darbo stažo)
Tel.:8-449 55415
El. paštas: jauniausmok@gmail.com

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus metinės veiklos užduotys

 
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Dir. pavaduotoja ugdymui Dir. pavaduotoja ugdymui  
Ingrida Vaičiuvienė
(III vadybinė kategorija)

Virginija Vyšniauskienė
(II vadybinė kategorija)
Tel.:8-449 55425
El. paštas: v.vysniauskiene@gmail.com

Aušra Letukienė

Tel.:8-449 55425

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams
Daiva Drukteinienė
Tel.:8-449 55196
El. paštas: jauniausmok@gmail.com