Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Gimnazijos istorija

Tikslių duomenų apie mokyklos įsteigimą Kvėdarnoje nėra. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad 1609 m. Kvėdarnos klebonai įpareigoti įkurti parapinę mokyklą. 1866 m. Kvėdarnoje buvo įsteigta valdinė mokykla su dėstomąja rusų kalba.  Valdant vokiečiams 1916 m. įsteigta keturklasė pradžios mokykla su dėstomąja lietuvių kalba. 1935 m. Kvėdarnoje pradėjo veikti šešių skyrių pradinė mokykla.

1938 m. mokyklai suteiktas žymaus mūsų kraštiečio kunigo kalbininko Kazimiero Jauniaus vardas. 1950 metais gautas leidimas Kvėdarnoje steigti vidurinę mokyklą. 1954 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. 1966 metais pastatytas 640 vietų mokyklos priestatas. 1992 m. nuo vidurinės mokyklos atskirta pradinė mokykla. 2001 metais mokyklos bendruomenės iniciatyva mokyklai sugrąžintas kunigo kalbininko Kazimiero Jauniaus vardas. 2007 m. rekonstruoti mokyklos pastatai. 2007 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras akreditavo mokykloje vykdomą vidurinio ugdymo programą. 2008 m. kovo 1 d. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 1954 - 2012 metais mokykla išleido 59 abiturientų laidas.

GIMNAZIJA ŠIANDIEN

  • Gimnazijoje mokosi 384 mokiniai. (192 mergaitės ir 192 berniukai.
  • Dirba 49 mokytojai.  Iš jų: 1 mokytojas ekspertas, 19 mokytojų metodininkų, 13 vyr. mokytojų, socialinis pedagogas, psichologas, spec. pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas.
  • Mokykla garsėja savo mokinių sportiniais pasiekimais.
  • Kasmet gimnazijos mokiniai tampa dalykinių olimpiadų, konkursų rajone ir šalyje nugalėtojais bei prizininkais.
  • Mokykloje veikia mokytojų, mokinių bei jų tėvų savivaldos institucijos, renkamas mokinių prezidentas.
  • Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Įgyvendinami sveikatos stiprinimo, gabių mokinių ugdymo, vaikų vasaros poilsio organizavimo, tarptautiniai mokyklų partnerysčių (Comenius) projektai.
  • 2010 m., 2011 m. mokyklos teritorija pripažinta geriausiai tvarkoma bendrojo lavinimo mokyklos teritorija Lietuvoje.
  • Gimnazija siekdama ugdymo kokybės   bendradarbiauja  su socialiniais partneriais (mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, universitetais, kolegijomis ir t.t.).