Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Gimnazijos istorija

Tikslių duomenų apie mokyklos įsteigimą Kvėdarnoje nėra. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad 1609 m. Kvėdarnos klebonai įpareigoti įkurti parapinę mokyklą. 1866 m. Kvėdarnoje buvo įsteigta valdinė mokykla su dėstomąja rusų kalba.  Valdant vokiečiams 1916 m. įsteigta keturklasė pradžios mokykla su dėstomąja lietuvių kalba. 1935 m. Kvėdarnoje pradėjo veikti šešių skyrių pradinė mokykla.

1938 m. mokyklai suteiktas žymaus mūsų kraštiečio kunigo kalbininko Kazimiero Jauniaus vardas. 1950 metais gautas leidimas Kvėdarnoje steigti vidurinę mokyklą. 1954 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. 1966 metais pastatytas 640 vietų mokyklos priestatas. 1992 m. nuo vidurinės mokyklos atskirta pradinė mokykla. 2001 metais mokyklos bendruomenės iniciatyva mokyklai sugrąžintas kunigo kalbininko Kazimiero Jauniaus vardas. 2007 m. rekonstruoti mokyklos pastatai. 2007 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras akreditavo mokykloje vykdomą vidurinio ugdymo programą. 2008 m. kovo 1 d. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 1954 - 2012 metais mokykla išleido 59 abiturientų laidas.

GIMNAZIJA ŠIANDIEN

  • Gimnazijoje mokosi 389 mokiniai (201 mergaitės ir 188 berniukai).
  • Dirba 42 mokytojai.  Iš jų: 1 mokytojas ekspertas, 18 mokytojų metodininkų, 12 vyr. mokytojų, socialinis pedagogas, psichologas, spec. pedagogas, logopedas.
  • Mokykla garsėja savo mokinių sportiniais pasiekimais.
  • Kasmet gimnazijos mokiniai tampa dalykinių olimpiadų, konkursų rajone ir šalyje nugalėtojais bei prizininkais.
  • Mokykloje veikia mokytojų, mokinių bei jų tėvų savivaldos institucijos, renkamas mokinių prezidentas.
  • Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Įgyvendinami sveikatos stiprinimo, etnokultūros ugdymo, vaikų vasaros poilsio organizavimo, neformalaus švietimo plėtros projektai.
  • Gimnazija siekdama ugdymo kokybės   bendradarbiauja  su socialiniais partneriais (mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, universitetais, kolegijomis ir t.t.).