Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. dalyvavo ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projekto metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonėmis bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins gimnazijos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti čia.

Įgyvendinti ir tęsiami projektai

Visuomenės sveikatos stiprinimo programa „Sveikos gyvensenos virusas“. Programos tikslas – skatinti mokinius aktyviai dalyvauti sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo renginiuose. Įgyvendinimui iš Šilalės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos gauta 250 eurų.
Šilalės rajono  Etninės kultūros plėtros tęstinė  programa „Modernus folkloras - 4“. Programai įgyvendinti gauta 200 eurų.
Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos programa „Keliauk, pažink, pramogauk“. Programos įgyvendinimui skirta 1150 eurų.
Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Kiekvienos 5-8, I-II gimnazijos klasės mokiniai  turėjo galimybę nemokamai po 2 val. mokytis plaukti ir ilsėtis  Šilalės sporto ir laisvalaikio centro baseine.
Projektas "Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti". 2019 m.  mūsų gimnaziją atvyko 3 įdomūs svečiai, kurie pasidalijo su mokiniais savo asmenine patirtimi. Tai Arnas Zmitra, Marijus Štilinis bei Mindaugas Dulinskas. 2020 m. susitikimai tęsis.
Projektas „Kartu“, kurį vykdome su VšĮ „Laisvės TV“. Projekto esmė: į gimnaziją atvyksta žinomi žmonės, kurie mokiniams kalba savęs pažinimo, profesijos pasirinkimo ir kt. temomis. Jau įvyko susitikimai su iniciatyvos „Dydis nesvarbu“  įkūrėja Giedre Valavičiūte bei dainininke Monika Linkyte. 2020 m. projektas tęsiamas.
Projektas „Išauginta Europos Sąjungoje“. Jo tikslas – plėsti mokinių žinias apie akvakultūrą. Jau vyko mokymai 36 projekto dalyviams. Šiais metais mokinių laukia išvyka į žuvivaisos ūkį.