Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto
metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje.

Įgyvendinti ir tęsiami projektai

Visuomenės sveikatos stiprinimo programa „Sveikos gyvensenos virusas“. Programos tikslas – skatinti mokinius aktyviai dalyvauti sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo renginiuose. Įgyvendinimui iš Šilalės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos gauta 250 eurų.
Šilalės rajono  Etninės kultūros plėtros tęstinė  programa „Modernus folkloras - 4“. Programai įgyvendinti gauta 200 eurų.
Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos programa „Keliauk, pažink, pramogauk“. Programos įgyvendinimui skirta 1150 eurų.
Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Kiekvienos 5-8, I-II gimnazijos klasės mokiniai  turėjo galimybę nemokamai po 2 val. mokytis plaukti ir ilsėtis  Šilalės sporto ir laisvalaikio centro baseine.
Projektas "Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti". 2019 m.  mūsų gimnaziją atvyko 3 įdomūs svečiai, kurie pasidalijo su mokiniais savo asmenine patirtimi. Tai Arnas Zmitra, Marijus Štilinis bei Mindaugas Dulinskas. 2020 m. susitikimai tęsis.
Projektas „Kartu“, kurį vykdome su VšĮ „Laisvės TV“. Projekto esmė: į gimnaziją atvyksta žinomi žmonės, kurie mokiniams kalba savęs pažinimo, profesijos pasirinkimo ir kt. temomis. Jau įvyko susitikimai su iniciatyvos „Dydis nesvarbu“  įkūrėja Giedre Valavičiūte bei dainininke Monika Linkyte. 2020 m. projektas tęsiamas.
Projektas „Išauginta Europos Sąjungoje“. Jo tikslas – plėsti mokinių žinias apie akvakultūrą. Jau vyko mokymai 36 projekto dalyviams. Šiais metais mokinių laukia išvyka į žuvivaisos ūkį.