Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

RENGINIŲ ĮVAIROVĖ

  • Mokyklinės šventės (Rugsėjo 1-oji, Šimtadienis, Paskutinis skambutis, abiturientų išleistuvės, Geriausių rezultatų per mokslo metus pasiekusių mokinių popietė);
  • Sportiniai renginiai (gimnazijos Stipruolio varžybos, futbolo, tinklinio, krepšinio, kvadrato, stalo teniso ir kt. varžybos);
  • Kalendorinės šventės ir etninio turinio renginiai (Adventinė popietė, Kalėdinė eglutė, Užgavėnės,Velykinė popietė);
  • Valstybinių švenčių paminėjimai (Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios šventiniai minėjimai);
  • Metodinių - dalykinių savaičių renginiai;
  • Renginiai, įtraukiantys dalyvius iš rajono, regiono ir šalies mokyklų (Matematikų varžytuvės, Sakralinių giesmių šventė, etninė popietė “Žemaite, vienykimies!”, Anglų kalbos meninio skaitymo konkursas);
  • Kiti renginiai (konkursai, viktorinos, akcijos, paskaitos, susitikimai, išvykos, ekskursijos, projektinės dienos ir kt.).

TRADICINIŲ RENGINIŲ, PLANUOJAMŲ GIMNAZIJOJE 2016-2017 MOKSLO METAIS, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Laikas

Atsakingi vykdytojai

1

Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 3 d.

A.Letukienė

E. Spudienė

G. Pameditienė

2

Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 d.

R. Jokšienė

Užsienio kalbų metodinė grupė

3

Gimnazistų krikštynos

Rugsėjo 28 d.

A.Letukienė

R. Surblytė

L. Nagevičienė

4

Akcija pasaulinei širdies dienai „Pasimatuok kraujo spaudimą“

 

Rugsėjis

V. Zaleckienė

5

Tiksliųjų mokslų dalykinė - metodinė savaitė

Rugsėjo 24 – 28 d.

V. Jančiauskienė

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

6

Mokinių prezidento rinkimai

Spalio 26 d.

A.Letukienė

Mokinių komitetas

7

Tarptautinė mokytojo diena

Spalio 5 d.

A.Letukienė

E. Spudienė

G. Pameditienė

Mokinių komitetas

8

Tyrėjų naktis

Spalis

L. Nagevičienė

Socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė

9

Konstitucijos diena

Spalis

L. Nagevičienė

Socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė

10

Pasaulinė psichikos diena

Spalis

V. Zaleckienė

N. Jaunienė

11

Rudenėlio šventė 5-okams

Spalis

A.Letukienė

 

12

Tarpklasinės kvadrato varžybos

Spalis

I. Česaitienė

K. Česaitis

13

Mokinių, mokytojų, bendruomenės narių diskusija „Ar lengva propaguoti sveiką gyvenimo būdą?“

Spalis

A.Letukienė

L. Ivanauskaitė-Bertašienė

V. Zaleckienė

14

Mokinių prezidento inauguracija

Lapkritis

A.Letukienė

Mokinių komitetas

15

Sveikos mitybos diena

Lapkritis

V.Zaleckienė

16

Lietuvos kariuomenės 100 metų sukakties paminėjimas

Lapkritis

L. Nagevičienė

R. Grikšas

Socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė

32

Rajono  mokyklų patriotinių-karių dainų festivalis “Marš, marš kareivėliai”, skirtas Lietuvos Kariuomenės 100-čiui.

Lapkritis

D. Krasauskienė

Menų metodinė grupė

33

Viktorina „Sveikatos šaltinis“

Lapkritis

A.Letukienė

L. Ivanauskaitė-Bertašienė

V. Zaleckienė

34

Jaunųjų matematikų varžytuvės

Lapkritis

L. Pociuvienė

A.Letukienė

V. Vyšniauskienė

V. Jančiauskienė

Tiksliųjų mokslų metodinės grupė

35

Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkritis

A.Letukienė

L. Ivanauskaitė-Bertašienė

N. Jaunienė

36

Linksmosios estafetės  7 klasių mokiniams

Lapkritis

I. Česaitienė

K. Česaitis

37

Meninio skaitymo konkursas

Gruodis

V. Markvat-Ežerinskė

Lietuvių kalbos metodinė grupė

38

Renginys AIDS dienai paminėti

Lapkričio 30 d.

A.Letukienė

L. Ivanauskaitė-Bertašienė

V. Zaleckienė

39

Naktinis  tinklinio turnyras

Lapkritis

I. Česaitienė

K. Česaitis

40

Adventinė popietė

Gruodis

A.Letukienė

J. Skurdelienė

Menų metodinė grupė

Klasių auklėtojai

Mokinių komitetas

41

Protmūšis AIDS dienai

Gruodis

K.Putejeva

42

Sniego gniūžtės vienos dienos stovykla

Gruodis

A.Letukienė

L.Ivanauskaitė-Bertašienė

43

Kalėdinis krepšinio turnyras

Gruodis

I. Česaitienė

K. Česaitis

44

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausis

R. Paulauskienė

L. Nagevičienė

Mokinių komitetas

45

Užsienio kalbų dalykinė – metodinė savaitė

Sausio 8 - 11 d.

R. Jokšienė

Užsienio kalbų metodinė grupė

46

Etninė vakaronė „Senelės kraičio skrynią atvėrus“

Sausis

J. Skurdelienė

Menų metodinė grupė

17

Šv. Valentino diena

Vasaris

R. Jokšienė

Užsienio kalbų metodinė grupė

18

Renginys Vasario 16-ajai paminėti

Vasaris

A.Letukienė

L. Nagevičienė

Gamtos ir socialinių mokslų metodinė grupė

J. Skurdelienė

Menų metodinė grupė

Mokinių komitetas

19

Orientacinės varžybos „Įveik save“

Vasaris

Tėvų komitetas

20

Tarpklasinės stalo teniso varžybos

Vasaris

I.Česaitienė

K. Česaitis

21

„Šimtadienio“ šventė

Vasaris

A.Letukienė

V. Paliakienė

E. Spudienė

G. Pameditienė

22

Kovo 11-osios dienos minėjimas – patriotinių dainų konkursas

Kovas

A.Letukienė

G.Pameditienė

D.Krasauskienė

Socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė

Mokinių komitetas

23

Jėgos trikovės varžybos

Kovas

I.Česaitienė

K. Česaitis

 

24

Kaziuko mugė

Kovas

J. Skurdelienė

Menų metodinė grupė

25

Rusų kalbos poezijos ir dainų šventė

Kovas

Rusų kalbos mokytojai

26

Žemės diena

Kovas

L. Nagevičienė

Socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė

27

Respublikinė konferencija – viktorina „Kultūros, istorijos, biografijos atspindžiai literatūroje“

Kovas - balandis

V. Markvat-Ežerinskė

Lietuvių kalbos metodinė grupė

28

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2019“

Kovas

A.Letukienė

L. Ivanauskaitė-Bertašienė

N. Jaunienė

Mokinių komitetas

Klasių auklėtojų metodinė grupė

29

Akcija „Sužinok savo kūno masės indeksą“ Pasaulinei sveikatos  dienai paminėti

Balandis

V. Zaleckienė

 

30

Lietuvos Jaunųjų Maltiečių sąskrydis

Balandis

V. Vaitkevičienė

V. Paliakienė

31

Velykinė popietė

Balandis

A.Letukienė

V. Vaitkevičienė

Klasių auklėtojų metodinė grupė

47

Europos diena

Gegužė

L. Nagevičienė

Socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė

48

Koncertas Motinos dienai, kartu  su Šilalės  meno  mokyklos Kvėdarnos  skyriaus  mokiniais.

Gegužė

D. Krasauskienė,

D. Urniežienė

V. Navickienė

49

Judėjimo sveikatos labui diena

Gegužė

V. Zaleckienė

I. Česaitienė

K. Česaitis

50

Paskutinio skambučio šventė

Gegužė

A.Letukienė

V. Paliakienė

E. Spudienė

G. Pameditienė

 

51

Pasaulinė nerūkymo diena

Gegužė

V. Zaleckienė

52

Geriausių rezultatų per 2018 - 2019 m. m. pasiekusių mokinių pagerbimo popietė

Birželis

L. Pociuvienė

A.Letukienė

Gimnazijos taryba

Tėvų komitetas

Mokinių komitetas

53

Mokslo metų užbaigimo šventė

Birželis

A.Letukienė

J. Skurdelienė

Menų metodinė grupė

54

Brandos atestatų įteikimo šventė

Liepa

L. Pociuvienė

A. Letukienė

E.Spudienė

G. Pameditienė

Pastaba. Renginių planas gali būti koreguojamas. Metinė veiklos programa peržiūrima ir tikslinama kiekvieną mėnesį sudarant mėnesio veiklos planą.

Dalykinės - metodinės savaitės

Eil. Nr.

Dalykinė-metodinė savaitė

Laikas

 

Atsakingi vykdytojai

1.

Tiksliųjų mokslų savaitė

Lapkričio 25-29 d.

A.Toleikienė

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės nariai

2.

Menų savaitė „Kalėdų stebuklo belaukiant“

Gruodžio 15-19 d.

V. Navickienė

Menų metodinės grupės nariai

3.

Užsienio kalbų savaitė

Kovo 16-20 d.

S. Petkutė

Užsienio kalbų metodinės grupės nariai

4.

Gamtos mokslų savaitė

Kovo 23 - 27 d.

K. Putejeva

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės nariai