Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

RENGINIŲ ĮVAIROVĖ

  • Mokyklinės šventės (Rugsėjo 1-oji, Šimtadienis, Paskutinis skambutis, abiturientų išleistuvės, Geriausių rezultatų per mokslo metus pasiekusių mokinių popietė);
  • Sportiniai renginiai (gimnazijos Stipruolio varžybos, futbolo, tinklinio, krepšinio, kvadrato, stalo teniso ir kt. varžybos);
  • Kalendorinės šventės ir etninio turinio renginiai (Adventinė popietė, Kalėdinė eglutė, Užgavėnės,Velykinė popietė);
  • Valstybinių švenčių paminėjimai (Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios šventiniai minėjimai);
  • Metodinių - dalykinių savaičių renginiai;
  • Renginiai, įtraukiantys dalyvius iš rajono, regiono ir šalies mokyklų (Matematikų varžytuvės, Sakralinių giesmių šventė, etninė popietė “Žemaite, vienykimies!”, Anglų kalbos meninio skaitymo konkursas);
  • Kiti renginiai (konkursai, viktorinos, akcijos, paskaitos, susitikimai, išvykos, ekskursijos, projektinės dienos ir kt.).

TRADICINIŲ RENGINIŲ, PLANUOJAMŲ GIMNAZIJOJE 2016-2017 MOKSLO METAIS, SĄRAŠAS

Eil.. Nr.

Renginio pavadinimas

Laikas

Atsakingi vykdytojai

1.

Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 1 d.

A. Letukienė

R. Jokšienė

L. Ivanauskaitė – Bertašienė

G. Daunienė

S. Petkutė

2.

Stadiono atidarymo šventė

Rugsėjis

L. Pociuvienė

Darbo grupė

3.

Mokinių prezidento rinkimai

Spalis

A. Letukienė

Mokinių komitetas

4.

Tarptautinė mokytojo diena

Spalis

R. Jokšienė

L. Ivanauskaitė – Bertašienė

G. Daunienė

S. Petkutė

5.

Regėjimo diena

Spalis

V. Zaleckienė

6.

Priešrinkiminiai debatai

Spalis

A. Letukienė

Mokinių komitetas

7.

Fizinio aktyvumo konkursas „Mama, tėtis ir aš“

Spalis

A. Jančauskienė

I. Česaitienė

K. Česaitis

V. Zaleckienė

8.

Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Spalis

V. Zaleckienė

N. Jaunienė

9.

Rudenėlio šventė 5-okams

Spalis

R. Jokšienė

L. Ivanauskaitė - Bertašienė

10.

Mokinių prezidento inauguracija

Lapkritis

A. Letukienė

Mokinių komitetas

11.

Tarpklasinės kvadrato varžybos

Lapkritis

I. Česaitienė

K. Česaitis

12.

Protmūšis „Esu sveikas, esu laimingas“

Lapkritis

A. Jančauskienė

V. Zaleckienė

A. Letukienė

13.

Matematikų varžytuvės

Lapkritis

L. Pociuvienė

14.

Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkritis

A. Jančauskienė

N. Jaunienė

15.

Popietė „Sveikatos ABC“ (5-6 kl.)

Lapkritis

A. Jančauskienė

V. Zaleckienė

16.

Linksmosios estafetės 5-7 kl. mokiniams

Lapkritis

I. Česaitienė

K. Česaitis

A. Jančauskienė

17.

Meninio skaitymo konkursas

Gruodis

D. Batavičienė

Lietuvių k. metodinė grupė

18.

Protmūšis AIDS dienai paminėti

Gruodis

A. Jančauskienė

V. Zaleckienė

19.

Kalėdinis tinklinio turnyras

Gruodis

I. Česaitienė

K. Česaitis

20.

Kalėdinės eglutės šventė

Gruodis

A. Letukienė

Klasių auklėtojai

Mokinių komitetas

21.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Sausis

R. Paulauskienė

L. Nagevičienė

Mokinių komitetas

22.

Vasario 16-osios minėjimas

Vasaris

R. Paulauskienė

L. Nagevičienė

Mokinių komitetas

A. Letukienė

23.

Tarpklasinės stalo teniso varžybos

Vasaris

I. Česaitienė

K. Česaitis

24.

„Šimtadienio“ šventė

Vasaris

G. Daunienė

S. Petkutė

V. Markvat – Ežerinskė

V. Grygalienė

A. Letukienė

25.

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Kovas

R. Paulauskienė

L. Nagevičienė

A. Letukienė

Mokinių komitetas

26.

Šilalės rajono mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas

Kovas

S. Petkutė

Užsienio kalbų metodinė grupė

27.

Jėgos trikovės varžybos

Kovas

I. Česaitienė

K. Česaitis

28.

Prevencinės savaitės prieš  patyčias organizavimas

Kovas

A. Jančauskienė

A. Letukienė

N. Jaunienė

Mokinių komitetas

Klasių auklėtojų metodinė grupė

29.

Akcija „Sužinok, savo ūgį, svorį, AKS, pasitikrink regėjimą“

Balandis

V. Zaleckienė

30.

Velykinė popietė

Balandis

Klasių auklėtojų metodinė grupė

31.

Judėjimo sveikatos labui diena

Gegužė

V. Zaleckienė

I. Česaitienė

K. Česaitis

32.

Paskutinio skambučio šventė

Gegužė

G. Daunienė

S. Petkutė

V. Markvat – Ežerinskė

V. Grygalienė

A. Letukienė

33.

Pasaulinė nerūkymo diena

Gegužė

V. Zaleckienė

34.

Geriausių rezultatų per 2016-2017 m.m. pasiekusių mokinių pagerbimo šventė

Birželis

L. Pociuvienė

Gimnazijos taryba

Darbo grupė

35.

Brandos atestatų įteikimo šventė

Liepa

L. Pociuvienė

A. Letukienė

G. Daunienė

S. Petkutė

Pastaba. Renginių planas gali būti koreguojamas.

Dalykinės - metodinės savaitės

Eil. Nr.

Dalykinė-metodinė savaitė

Laikas

 

Atsakingi vykdytojai

1.

Tiksliųjų mokslų savaitė

Lapkričio 25-29 d.

A.Toleikienė

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės nariai

2.

Menų savaitė „Kalėdų stebuklo belaukiant“

Gruodžio 15-19 d.

V. Navickienė

Menų metodinės grupės nariai

3.

Užsienio kalbų savaitė

Kovo 16-20 d.

S. Petkutė

Užsienio kalbų metodinės grupės nariai

4.

Gamtos mokslų savaitė

Kovo 23 - 27 d.

K. Putejeva

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės nariai