Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

„SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ 2019“

2019 metų kovą emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ paskelbė Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ ir kvietė prisijungti švietimo ir ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva pakeitė devynerius metus vykusią nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Prie šios iniciatyvos prisijungė mūsų gimnazija ir viso mėnesio metu organizavo  ir vykdė įvairias veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokiam žeminančiam elgesiui stabdyti. Vyko klasių valandėlės apie draugystę ir darnius santykius. 

Mokiniai diskutavo, analizavo įvairias situacijas, vyko trumpų filmukų peržiūra ir aptarimai bei kiti užsiėmimai. Buvo akcentuojama, kad, susidūrus su sunkumais, svarbu kreiptis pagalbos į žmones, kuriais pasitikima. Taip pat priminta, kad visada galima kreiptis į socialinį pedagogą mokykloje, skambinti anonimiškai į emocinės paramos tarnybą „Vaikų linija“ telefonu 116111 ar parašyti laišką www.vaikulinija.lt.

 Pagalbą mokiniui teikiančių specialistų komanda