Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ 65-OSIOS LAIDOS ABITURIENTAMS

Liepos 20 d. Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 65-osios laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventė. Brandos atestatai buvo įteikti 56 mūsų gimnazijos abiturientams.

Po šv. Mišių gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė paskelbė iškilmių pradžią ir visus pakvietė sustoti valstybiniam himnui. Šventės vedėja Lina Ivanauskaitė-Bertašienė kreipėsi į abiturientus: „Tu išeini, abituriente. O viskas lieka čia. Kad ir po dešimties ar dvidešimties metų vėl sugrįši, atrasi čia dalelę savęs. Praeitimi ir prisiminimais alsuos kiekviena klasės kertė ir primins – čia buvai laimingas, čia buvai saugus, čia ir rūpesčių beveik nebuvo...” Po šių žodžių nuoširdžiai abiturientus pasveikino gimnazijos direktorė L. Pociuvienė, šventės proga sveikinimo žodį tarė ir iškilmėse dalyvavę svečiai: Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Valdemaras Jasevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Traksėdžio seniūnijos seniūnė Regina Audinytė ir Kvėdarnos parapijos klebonas Edgaras Petkevičius. Tėvų vardu į abiturientus kreipėsi tėvų atstovė Inga Jokubaitienė. Po brandos atestatų įteikimo suteiktas žodis abiturientams, kurie atliko finalinę šventės dainą.

Šventės pabaigoje vedėja linkėjo abiturientams sunkiais gyvenimo momentais neprarasti vilties ir ieškoti amžinojo žydėjimo, slypinčio gamtoje bei žmoguje.

Linkim Jums, mieli abiturientai, sėkmingos ir žieduotos ateities!
Gero skrydžio į savarankišką gyvenimą! 

Ingrida Vaičiuvienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui