Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Darbo skelbimas

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti nuo 2019 m. spalio 14 d.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai pretendentams: pretendentai turi atitikti Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-54, reikalavimus ir Psichologo pavyzdinio pareigybės aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-951 reikalavimus.

Siūlomas darbo krūvis – 1 pareigybė (etatas).

Darbo sutartis – neterminuota.

Numatomas atlyginimas 1223-1273 eur, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir įgytą kategoriją.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento(-ų) kopiją(-as);
  • gyvenimo aprašymą (CV).
  • Atrankai pretendentas gali pateikti:
  •  buvusių darboviečių rekomendacijų;
  •  pažymą apie darbo stažą.

Dokumentai pristatomi asmeniškai į gimnazijos raštinę arba siunčiami registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki spalio 10 d. 17.00  val.

Numatoma atrankos data: 2019 m. spalio 11 d.  13.00 val.

Informacija teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.