Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Dėmesio!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 30 d. suinteresuoti asmenys bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas ar paslaugas atlikti darbo vietoje.

Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu:

Pareigybė

Vardas, pavardė

Telefono nr.

El. pašto adresas

Direktorė

Loreta Pociuvienė

8659 69241

8615 46354

jauniausmok@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Virginija Vyšniauskienė

8673 76406

v.vysniauskiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aušra Letukienė

8607 10338

ausra.letukiene@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkio reikalams

Daiva Drukteinienė

8645 42018

drukteiniened@gmail.com

Raštvedė

Audronė Pudžiuvelienė

8687 46186

jauniausmok@gmail.com

 Karantino laikotarpiu prašome laikytis paskelbtų ir visiems privalomų saugos reikalavimų.

Direktorė Loreta Pociuvienė