Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO PAKEITIMAI NUO GRUODŽIO 2 DIENOS

Pavėžėjimas į mokyklą
Ankstinamas mokinių pavėžėjimas į mokyklą iš Gūvainių ir Antupalio. Gūvainių sustojimo vietoje mokiniai bus paimami 7:09 val, o Antupalio 7:15 val. Vairuotojas D. Petrošius, autobusas VW Crafter, Valst. Nr. JHU 332

Pavėžėjimas iš mokyklos
Pradinių klasių mokiniai, gyvenantys Drobūkščiuose, namo bus pavežami po 6 pamokų, t.y. 14:10 val. Tuo pačiu laiku bus pavežami ir pradinių klasių mokiniai, gyvenantys Atupalyje, Gūvainiuose, Pėpliškėje, Bokštuose, Užsienyje. Vairuotojas D. Petrošius, autobusas VW Crafter, Valst. Nr. JHU 332
5 – 8 ir I – IV g. klasių mokiniai į Atupalį, Gūvainius, Pėpliškę, Bokštus, Užsienį bus pavežami po 7 pamokų, t.y. 15:10 val. Vairuotojas D. Petrošius, autobusas VW Crafter, Valst. Nr. JHU 332