Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Europos kalbų dienos gimnazijoje

2001 metais  Europos Taryba rugsėjo 26 dieną paskelbė Europos kalbų diena. Šią dieną  organizuojami įvairūs renginiai  mokyklose, siekiama plačiau kalbėti apie daugiakalbystę, pagarbą Europos kalboms, skatinama mokinius mokytis įvairių kalbų, domėtis kitų šalių kultūra.

Anglų kalbos pamokose gimnazijos pradinukai (2 kl. mokiniai) žaismingai klausėsi gyvūnų garsų įvairiomis kalbomis, ieškojo skirtumų ir panašumų. Stebėjosi kai kuriais neįprastais garsais (pvz. paršelis angliškai sako - oink oink, varlė - ribbit ribbit). Mokiniai mokėsi sveikintis Europos kalbomis, išsirinkę labiausiai patikusius sveikinimus užrašė ant savo darytų delniukų, mokėsi juos ištarti. Tai suteikė daug džiaugsmo. Pamokų metu mokiniai prisiminė Europos kalbų dienos kilmę, susipažino su įdomiais faktais apie kalbas, pasiklausė kalbų tarimo, rašymo ir diskutavo apie kalbų svarbą. Po to mokiniai atliko kūrybinį darbą „Europos šalys, jų kalbos 6b klasės mokinių akimis”.
Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo „Europos kalbos" protmūšyje. Jame parodė savo žinias ir kartu sužinojo naujų, įdomių dalykų. Žiūrėjo motyvacinį filmą apie tai, kodėl reikia mokytis užsienio kalbų.
Visą savaitę, nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 2 d. gimnazijoje vykusios pamokos apie Europos kalbas mokiniams suteikė naujų žinių, paskatino daugiau domėtis įvairiomis kalbomis.

MEPA vyresnioji ambasadorė L. Ivanauskaitė-Bertašienė ir užsienio kalbų metodinės grupės mokytojos

#MEPA#Europoskalbudiena