Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programa

Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų  paramos bei skatinimo programą. Pretendentus kviečiame teikti prašymus Savivaldybės merui.

Prie prašymo būtina pridėti šiuos dokumentus:

●  studento pažymėjimo kopiją ir pažymą iš mokymo įstaigos apie studento ar mokinio pažangumą;

●  pažymas apie asmens, teikiančio prašymą, ir jo šeimos narių pastarųjų trijų mėnesių darbo užmokesčio pajamas (originalus);

● Darbo biržos pažymą (jei tėvai (globėjai, rūpintojai) bedarbiai);

● tėvų (globėjų, rūpintojų) senatvės pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir kopiją (jei yra senatvės pensininkai ar neįgalieji);

● seniūnijos ar mokyklos vadovo patvirtintą buities tyrimo aktą;

● priklausomai nuo aplinkybių, kitas pažymas, reikalingas vienkartinei finansinei paramai gauti (pvz.: dokumentus apie nuosavą, nuomojamą žemę (su našumo balais), deklaravusieji pasėlius pristato  paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas už 2016 m.);

● pažymą apie šeimos sudėtį.

Jei prašymo pateikimo metu šeimai yra mokama socialinė pašalpa, prašome pristatyti tik pažymą iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus.

Paraiškos bus priimamos nuo 2016 m. rugsėjo 21 d. iki š. m. spalio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos 108 kab. (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė).

Išsamesnę informaciją teikia Savivaldybės  jaunimo reikalų koordinatorė Danguolė Jakštienė, 118 kab. arba tel. (8 449) 57367, el. p. danguole.jakstiene@silale.lt

Programą ir prašymo formą galima rasti Šilalės rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.silale.lt