Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA APIE LAISVĄ ANKSTYVOJO UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šilalės g. 37, Kvėdarna LT-75348, Šilalės rajonas, tel. 8 449 554 15, el. p. jauniausmok@gmail.com; www.jauniausgimnazija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190329594) skelbia atranką ankstyvojo užsienio (anglų) kalbos mokytojo pradinio ugdymo klasėse pareigybei užimti 2021-2022 m.m.

1. Reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas (anglų kalbos mokytojo kvalifikacija: kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774) ir išklausytas darbo su pradinių klasių mokiniais metodikos kursas arba pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija ir anglų kalbos mokytojo (arba anglų kalbos mokytojo pradinėje mokykloje kvalifikacija), atsakingumas, iniciatyvumas.

2. Privalumas – ankstyvojo užsienio (anglų) kalbos mokytojo darbo patirtis, šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo ugdymo procese įgūdžiai.

Numatomas darbo krūvis 2021-2022 m.m. – 0,25 etato, darbo krūvis 9,17 val. per savaitę (iš jų: 6 kontaktinės valandos per savaitę).

Numatomas darbo užmokestis: priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos nuo 305,77 iki 429,67 Eur, neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91-9,71).

Darbo sutartis – terminuota, 2021-2022 m.m.

3. Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.4. gyvenimo aprašymą (CV);

3.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

3.6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

3.7. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 4. Pretendentai dokumentus gali pateikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tiesiogiai į gimnazijos raštinę arba siųsti registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: loreta.pociuviene@gmail.com iki 2021 m. rugsėjo 14 d. 17.00  val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus, grąžinamai pretendentui.

5. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

 Gimnazijos direktorė                                                        Loreta Pociuvienė