Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA APIE LAISVĄ CHEMIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šilalės g. 37, Kvėdarna LT-75348, Šilalės rajonas, tel. 8 449 554 15, el. p. jauniausmok@gmail.com; www.jauniausgimnazija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190329594) skelbia atranką chemijos mokytojo pareigybei užimti 2021-2022 m.m.

1. Reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, chemijos mokytojo kvalifikacija arba baigta chemijos, biochemijos, chemijos inžinerijos, aplinkos apsaugos inžinerijos ir (ar) ekologijos  ir aplinkotyros programa bei dalyko pedagogikos studijų programa (kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774), geri bendravimo su įvairaus amžiaus mokiniais gebėjimai, kūrybiškumas, atsakingumas, iniciatyvumas, komandinio darbo gebėjimai.

2. Privalumas – chemijos mokytojo darbo patirtis, šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo ugdymo procese gebėjimai, projektinio darbo patirtis.

Numatomas darbo krūvis – 0,43 etato, darbo krūvis 15,43 val. per savaitę.

Numatomas darbo užmokestis: priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos nuo 525,92 iki 739,03 Eur, neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91-9,71).

Darbo sutartis – terminuota.

3. Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.4. gyvenimo aprašymą (CV);

3.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

3.6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

3.7. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 4. Pretendentai dokumentus gali pateikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tiesiogiai į gimnazijos raštinę arba siųsti registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: loreta.pociuviene@gmail.com iki 2021 m. rugsėjo 14 d. 17.00  val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus, grąžinamai pretendentui.

5. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorė                                                          Loreta Pociuvienė