Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA APIE LAISVĄ KŪRIKO PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šilalės g. 37, Kvėdarna LT-75348, Šilalės rajonas, tel. 8 449 554 15, el. p. jauniausmok@gmail.com; www.jauniausgimnazija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190329594) skelbia atranką gimnazijos Pajūralio skyriaus laisvai kūriko pareigybei užimti nuo 2020 m. lapkričio 9 d.

1. Reikalavimai pretendentams: ne žemesnis, kaip vidurinis išsilavinimas arba įgyta profesinė kvalifikacija; pretendentai turi būti baigę garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110̊ C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru kūriko mokymo programą ir turėti kvalifikacinės komisijos išduotą pažymėjimą; žinoti katilų ir pagalbinių įrenginių konstrukcijas, jų veikimo principus, gebėti saugiai ir teisingai juos eksploatuoti; turėti privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad gali dirbti šiose pareigose.

2. Privalumas – kūriko darbo patirtis.

3. Pareigybės lygis – C. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,0-4,03.

Darbo sutartis – terminuota.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, turi pateikti prašymą, išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Pretendentai dokumentus gali pateikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tiesiogiai į gimnazijos raštinę arba siųsti registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki 2020 m. lapkričio 5 d. 17.00  val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus, grąžinamai pretendentui.

5. Atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorė                                                                         Loreta Pociuvienė