Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA APIE LAISVĄ LABORANTO PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šilalės g. 37, Kvėdarna LT-75348, Šilalės rajonas, tel. 8 449 554 15, el. p. jauniausmok@gmail.com; www.jauniausgimnazija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190329594) skelbia atranką laboranto pareigybei užimti nuo 2021 m. spalio 13 d.

1. Reikalavimai pretendentams: turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (interneto naršykle, MS Office (Word ir kt.)), gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais, būti atsakingu, tvarkingu, iniciatyviu.

2. Privalumai: pedagoginis išsilavinimas, panašaus darbo mokykloje patirtis.

Numatomas darbo krūvis – 0,25 etato.

Numatomas darbo užmokestis: 185,85 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,2 (baziniais dydžiais)).

Darbo sutartis – neterminuota.

3. Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.4. gyvenimo aprašymą (CV);

3.5. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 4. Pretendentai dokumentus gali pateikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tiesiogiai į gimnazijos raštinę arba siųsti registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki 2021 m. spalio 11 d. 17.00  val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus, grąžinamai pretendentui.

5. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorė                                                    Loreta Pociuvienė