Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA APIE LAISVĄ MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šilalės g. 37, Kvėdarna LT-75348, Šilalės rajonas, tel. 8 449 554 15, el. p. jauniausmok@gmail.com; www.jauniausgimnazija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190329594) skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigybei užimti nuo 2020 m. spalio 13 d.

1. Reikalavimai pretendentams: išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis; gebėjimas bendrauti su mokiniais ir žinių apie sutrikimų specifiką turėjimas; gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems mokytis, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, naudotis mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis, gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kūrybiškumas, atsakingumas, iniciatyvumas.

2. Privalumas – pedagoginio darbo patirtis, šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo ugdymo procese gebėjimai.

Numatomas darbo krūvis – 1 pareigybė (etatas).

Numatomas darbo užmokestis: minimali mėnesinė alga.

Darbo sutartis – terminuota.

3. Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.4. gyvenimo aprašymą (CV);

3.5. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

4. Pretendentai dokumentus gali pateikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tiesiogiai į gimnazijos raštinę arba siųsti registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki 2020 m. spalio 9 d. 17.00  val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus, grąžinamai pretendentui.

5. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorė                                                                       Loreta Pociuvienė