Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA APIE LAISVĄ PSICHOLOGO PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija skelbia atranką psichologo pareigybei užimti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

1. Reikalavimai pretendentams: kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 ir Psichologo pavyzdiniame pareigybės apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-951, geri bendravimo su skirtingo amžiaus mokiniais ir jų tėvais gebėjimai, kūrybiškumas, atsakingumas, iniciatyvumas, komandinio darbo gebėjimai.

2. Privalumas – darbo bendrojo ugdymo mokykloje patirtis, projektinio darbo patirtis, šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo ugdymo procese ir teikiant pagalbą mokiniui gebėjimai.

Numatomas darbo krūvis – 1 pareigybė (etatas).

Numatomas darbo užmokestis: nuo 1223 Eur iki 1273 Eur (brutto, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Darbo sutartis – neterminuota.

3. Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.4. gyvenimo aprašymą (CV).

3.5. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

4. Pretendentai dokumentus gali pateikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tiesiogiai į gimnazijos raštinę arba siųsti registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. 17.00  val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus, grąžinamai pretendentui.

5. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorė                                                                                Loreta Pociuvienė