Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

IŠVYKA Į LR SEIMĄ IR JONO ŽEMAIČIO KARO AKADEMIJĄ

Vasario 7 dieną gimnazijos Jaunieji šauliai ir besidomintys Seimo darbu bei kariūno profesija, vyko į Vilnių. Lankėme LR Seimą ir Generolo Jono Žemaičio Karo Akademiją. Kelionę mums padėjo suorganizuoti buvęs rajono meras, TS-LKD partijos sekretoriato vadovas Jonas Gudauskas.

LR Seime mus pasitiko Seimo nario Stasio Šedbaro padėjėja Loreta Jastrumskienė, kuri mus supažindino su LR Seimu. Aplankėme Konstitucijos, Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko, Seimo posėdžių sales. Taip pat pabuvojome ir kambaryje, kuriame lankėsi Popiežius Jonas Paulius II.

Vėliau nuvykome į Jono Žemaičio karo akademiją. Mokiniai sužinojo, kad akademijoje mūsų kariūnai ne tik įgyja karininko profesiją, bet čia yra ugdomos ir jų asmeninės savybės – pasitikėjimas savimi, tvirtas būdas, aktyvumas, ryžtas siekti tikslo, kritinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, noras mokytis ir tobulėti.

Vykdant tarptautinius studentų mainus, kariūnams suteikiama galimybė plėsti žinias ir kaupti patirtį dalį laiko mokantis kitų šalių aukštosiose mokyklose. Taip pat jie gali būti siunčiami studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose (Vilniaus Gedimino technikos universitete, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje).

Akademijoje mokiniai taip pat turėjo galimybę pašaudyti lazeriniais šautuvais.

Manau, ši išvyka ilgam išliks mokinių atmintyje ir ne vieną paskatins rinktis kariūno profesiją.

Neformaliojo švietimo užsiėmimo „Jaunieji šauliai“ vadovas   Rimantas Grikšas