Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

KRAŠTOMANAI KELIAUJA: SVEIKAS, INDIJOS PILIAKALNI

Š.m. rugsėjo 22 dieną kraštomanai vyko į Baltų vienybės ugnies sąšauką. Tik šiemet  pasirinkome ne Medvėgalio, o Indijos piliakalnį. Laužai ant Žemaitijos piliakalnių degami vakare, tad iš Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos kiemo išvykome tik devyniolikta valandą.  Turėjome arbatos, didžiulį šakotį ir puikią nuotaiką. Kai atvažiavome – nebuvome pirmieji. Čia jau būriavosi mokiniai ir mokytojai, atvykę iš kitų Šilalės rajono mokyklų. Didžioji dalis – Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinių bei mokytojų.

Iš pradžių užlipome į didesnį kalną, nuo nedidelės apžvalgos stotelės vėrėsi tamsėjančio pasaulio ramybė ir grožis: upelio vermė, statūs šlaitai, medžių viršūnės, dangaus platuma laukė, kada bus nutvieksti ugnies šokio. Pasigrožėję gamta, skubėjome laipteliais apačion ir vėl kopėme į kalną, tik kitą, ant kurio jau buvo suruoštas laužas. Istorijos mokytojas Paulius Bijūnas, kuris buvo atvykęs iš Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, papasakojo susirinkusiems apie baltus, jų kilmę ir gyvenimo būdą, charakterį, kalbėjo apie anų ir šių laikų paraleles. Šios gimnazijos direktorius Stasys Norbutas pakvietė sugiedoti Tautišką giesmę. Iškilmingą natą pakylėjo į aukštybes užkurto laužo liepsna. Prasidėjo šokiai, dainos ir žaidimai. Po kurio laiko atvykęs Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas tarė keletą žodžių. Rimtas kalbas vėl keitė šventinis šurmulys - vėl tęsėsi linksmybės. Gerai padūkę, sulaukėme ir paskutinės susibūrimo dainos. Tada tamsiais Indijos piliakalnio šlaitais Žemaitijos broliai ir seserys leidomės žemyn nuo kalno ir keliavo kiekvienas savų namų link – vis dar su daina, vis dar su ugnies atspalviu akyse.

Vygantė Tilmantaitė, Iag klasės mokinė

Nuotrauka Paulio Skurdelio, IVbg klasės mokinio

Data: 2015-09-25