Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

KVĖDARNOS KAZIMIERO JAUNIAUS GIMNAZIJAI AŠTUONIASDEŠIMT

Jog Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje gyvena puiki bendruomenė, buvo galima įsitikinti atvykus  rugsėjo 18-19 d. į organizuotus renginius, skirtus paminėti mokyklos jubiliejų.  Penktadienį durys buvo atvertos plenero (organizavo V. Navickienė bei A. Tubutytė) dalyviams – sugužėjo būrys įvairaus amžiaus buvusių ir esamų mokinių bei mokytojų, kurie čiupo pieštuką, akvarelę, pastelę ar dar kokį dažą ir tapė, piešė, liejo ant drobės, šilko ar popieriaus lapo tai, kas jiems asocijavosi su tema ,,Mokykla mano akimis“. Penktadienį nutapytais darbais galėjo pasigrožėti į antrą šventės dieną atvykę svečiai.

Šeštadienio šventė, kaip ir dera Kvėdarnos krašte, prasidėjo bažnyčioje nuo maldos, buvo pašventintos Lietuvos ir gimnazijos vėliavos. Po bažnyčios iškilminga procesija skambant pučiamųjų orkestro garsams, lydint spalvingoms L. Andrejauskienės paruoštoms šokėjoms buvo palydėta prie kažkada daugumai buvusių antrųjų namų. Čia skirtingų kartų žmonės susitiko seniai ar ne itin seniai matytus bendraklasius, juos mokiusius mokytojus – netilo pašnekesiai, šildė apsikabinimai, linksmino šokiai ir skambanti muzika. Gimnazijos vėliavą į salę iškilmingai įnešė R. Grikšo vadovaujami šauliai. Joje pavaizduotas mokyklos herbas puikiai derėjo su įspūdingo dydžio scenos gale esančiu stilizuotu herbu, sukurtu A. Tubutytės.

Netruko išmušti ir dvylikta – tada sausakimšoje salėje pasigirdo širdies plakimą atliepiantys, liaudies dainos taktą primenantys, iškilmės pradžią skelbiantys būgnai, kuriuos mušė A. Zobiela bei P. Skurdelis. Kilo salės uždanga ir žiūrovų akims atsivėrė lietuvių kalbos mokytojų D. Batavičienės, L. Budriuvienės ir V. Markvat - Ežerinskės organizuota oficialiosios dalies programa: sukosi šokėjos, iškėlusios keptą mokytojos D. Krasauskienės duonelę, keturi vedėjai – I. Gerlikaitė, V. Grikšas, V. Kvietkutė, V. Urbis -  sveikino į šventę susirinkusius, kvietė giedoti mokyklos himną, pažiūrėti S. Urniežiaus, V. Grikšo kurtų meninės ir dokumentinės tematikos filmų apie mokyklos dabartį, jos istoriją, mokyklos vadovus bei pagrindines ugdymo kryptis ir tendencijas, šioje ugdymo įstaigoje diegiamas vertybes. Skambėjo penktokų (ruošė D. Krasauskienė ir V. Urbis) ir gimnazistų ketvirtokų (ruošė V. Urbis) stilizuotos krašto dainos, širdis virpino mokytojos I. Jokubaitienės šeimos narių balsai, džiugino D. Krasauskienės ir buvusių jos mokinių muzikos garsai, ausį ir akį malonino G. Pameditienės ir jaunųjų gitaristų pasirodymas. Netilo ir sveikinimai bei prisiminimai – tiek Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorės L. Pociuvienės, tiek savivaldybės, švietimo institucijų narių, tiek įvairių Šilalės rajono mokyklų direktorių ar darbuotojų, tiek buvusių mokyklos mokinių ar mokytojų žodžiai palietė  ne vieną jautresnę širdį. Dabartinė mokyklos bendruomenė dėkojo ir už įteiktas dovanas, ir už pagalbą visiems rėmėjams, padėjusiems sukurti norimą reginį. Padėkos žodžius palydėjo mokyklos choro dainuojama daina ,,Baltas paukštis“. Publika net atsistojusi dainavo kartu ir plojo, kai buvo išnešama duonelė į linksmąją šventės dalį ,,Dūzges“.

17 val. meninė programa „Dūzgės”, kurią organizavo D. Krasauskienė, I. Česaitienė, prasidėjo G. Pameditienės koordinuota akcija „Visa Lietuva šoka 2015”. Paskatinti renginio vedėjų R. Jančauskytės ir V. Grikšo trypė ir šoko, kas tik netingėjo. Sukosi atvykusios bendruomenės, Kvėdarnos kultūros namų kolektyvai (vad. A. Rimkienė ir G. Fasci), muzikantai ir šokėjai, šiaip praeiviai ir smalsuoliai, muzikos garsų privilioti į mokyklos kiemą. Puikus oras lepino, kai grojo buvę ir esami mokyklos auklėtiniai: R. ir V. Katučiai su grupe „KITAVA“,  M. Toleikis, M. Andrejauskas, V. Jaunius, P. Skurdelis grupėje „ŠTABAS“, Š. Gedvilas su grupe „NETEISĖTAI PADARYTI“, netilo mokyklos bendruomenės ir į svečius atvykusių dainos.  Smagiausia, jog tarp atlikėjų visada sušmėžuodavo kažkada ar dabar šioje mokykloje besimokiusių ar besimokančių veidai, daug kas atpažino savo pažįstamus ar kaimynus. Šventę vainikavo įspūdingas fejerverkas.

Už į dangų kylančias liepsnas gražesni buvo čia paminėtų ir nepaminėtų asmenų darbai: ne tik tie, kuriuos kantriai atliko įspūdingą šventę ruošę žmonės, bet ir tie, kuriuos kaskart vis padaro niekada nesenstančios gimnazijos bendruomenė nuo pat 1935- ųjų metų...

Data: 2015-09-27