Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

MOKINIŲ PRIEZIDENTO RINKIMAI

Trečiadienį gimnazijos aktų salėje vyko kandidatų į Mokinių prezidentus debatai. Šiais mokslo metais jėgas rinkimuose  panoro išbandyti IIag klasės mokinė Mantė Paliakaitė ir IIbg klasės mokinė Ugnė Košinskaitė. Debatų metu kandidatės prisistatė, papasakojo savo planuojamus darbus, tapus mokinių prezidente. Mokiniai turėjo galimybę  sužinoti kandidačių nuomonę jiems rūpimais klausimais.

Penktadienį spalio 27 d. įvyko rinkimai. Rinkimuose dalyvavo 67 proc. mokinių ir mokytojų. Jų balsai pasiskirstė taip: Ugnė Košinskaitė surinko 95 balsus (t.y. 51 proc. nuo galiojančių biuletenių), o Mantė Paliakaitė – 91 balsą (t. y. 49 proc. nuo galiojančių biuletenių). 

                   Taigi naująja Mokinių prezidente antrai kadencijai išrinkta Ugnė Košinskaitė. Sveikiname Ugnę!