Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

PAGERBĖME PASIEKUSIUS GERIAUSIŲ REZULTATŲ PER 2017 - 2018 M. M.

Birželio 13 d. popietę šventiškai nusiteikę ir lydimi tėvelių gimnazijos aktų salėje būrėsi geriausių rezultatų per 2017 - 2018 mokslo metus pasiekę mokiniai, rinkosi gimnazijos mokytojai ir kviestiniai renginio svečiai. Šiemet į popietę pakviesti 98 mokiniai, iš kurių 22 mokiniai apdovanoti padėkomis ir vardiniais atminimo suvenyrais už labai gerus mokymosi rezultatus, 31 mokiniui įteiktos padėkos ir vardiniai suvenyrai už sportinius pasiekimus, likusieji apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis už sėkmingą dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, meninėje bei sportinėje veikloje.

Pasveikindami susirinkusius renginio vedėjai IIIag klasės mokiniai Mintautė Paliakaitė ir Rokas Norbutas džiugiai skelbė: „Būti geriausiu – tai mylėti gyvenimą ir siekti geriausio. Skatinti save ir nepaliauti kartoti sau – aš stiprus, aš galiu, aš nuostabus, aš stebuklingas. Aš myliu gyvenimą! Aš gimęs laimėti!“ Nuotaikingą choreografinę kompoziciją su spalvotais balionais renginio svečiams dovanojo jaunosios gimnazijos šokėjos (vadovė Lina Ivanauskaitė - Bertašienė), muzikinius numerius geriausių rezultatų pasiekusiems mokiniams, tėveliams bei mokytojams dedikavo gimnazijos menininkai (mokytojos Gražina Pameditienė, Dalia Krasauskienė).

Pasiekusius geriausių rezultatų per mokslo metus pasveikino gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė, sveikinimo žodį tarė Šilalės rajono savivaldybės vicemeras Valdemaras Jasevičius ir Kvėdarnos parapijos klebonas Edgaras Petkevičius.

Renginio eigoje paskelbtos specialios 2017 - 2018 mokslo metų nominacijos. Metų mokinės nominacija atiteko IVbg klasės mokinei Ritai Vainorytei, Geriausia sportininke šiemet pripažinta Ibg klasės mokinė Irmantė Jančiauskaitė, Geriausio sportininko vardą draugiškai pasidalijo IVag klasėje besimokantys broliai Mantas ir Rokas Audiniai. Už aktyvumą, iniciatyvumą ir atsakingą požiūrį į savo pareigas įteikta padėka bei dovanėlė gimnazijos mokinių prezidentei Ugnei Košinskaitei. Įteiktos padėkos bei atminimo dovanėlės 7a klasės mokiniui Eimantui Rumšui ir IIIag klasės mokiniui Rokui Norbutui už puikų pamokų lankomumą.

Popietės metu įteikti diplomai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės vardu mokiniams, geriausiai atlikusiems 2017 m. nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis. Taip pat įteiktos Šilalės rajono savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto skyriaus padėkos prizinių vietų laimėtojams įvairių dalykų olimpiadose rajone.

Renginio pabaigoje vedėjai linkėjo mokiniams kasmet siekti vis aukštesnių rezultatų, nebijoti iššūkių, drąsiai išsikelti sau vis aukštesnius tikslus, kurie artintų prie didžiausių gyvenimo siekių ir svajonių. Pasibaigus oficialiajai apdovanojimų daliai, šventės dalyviai buvo pakviesti pasižiūrėti Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos šokių studijos „Salto“ spektaklį „Eglė žalčių karalienė“ (vadovė Aušra Danisevičienė).

Ingrida Vaičiuvienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui