Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Patriotinės- kariškos dainos festivalis "Marš, marš,kareivėliai"

Lapkričio 20 d. Kvėdarnos  Kazimiero  Jauniaus gimnazijoje vyko Patriotinės-kariškos  dainos  festivalis „Marš, marš, kareivėliai“. Tai  buvo  puiki muzikos ir  istorijos  integruota  pamoka, skirta Šaulių  sąjungos įkūrimo 100-čiui ir  Lietuvos  Kariuomenės dienai  paminėti.

Gausus  dainorėlių būrys iš Šilalės Dariaus-Girėno progimnazijos, Šilalės  Simono Gaudėšiaus, Kaltinėnų  Aleksandro Stulginskio, Pajūrio Stanislovo Biržiškio, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijų ir Šilalės  meno  mokyklos  savo  dainas skyrė tėvynei, kareiviams  ir  partizanams, karo  ir tremties   laikų istorijoms.  Renginį  organizavo Kvėdarnos  Kazimiero Jauniaus  gimnazija, Šilalės  meno  mokykla ir  Šilalės  švietimo  pagalbos  tarnyba.