Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Reikalingas biologijos mokytojas

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija skelbia atranką biologijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2019 metų vasario 1 d.
Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai pretendentams: pretendentai turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 str., apibrėžiančio teisę dirbti mokytoju, reikalavimus.

 Darbo sutartis – neterminuota.

 Darbo krūvis: 20 kontaktinių valandų per savaitę (2018-2019 m.m.).

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento(-ų) kopiją(-as);
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
  • pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

 

Dokumentai pristatomi asmeniškai į gimnazijos raštinę arba siunčiami registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki 2019 m. sausio 25 d. 17.00  val.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį (numatoma pokalbio data: 2019 m. sausio 29 d.  14.00 val.).

Informacija teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Direktorė                                                                                      Loreta Pociuvienė