Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Reikalingi darbuotojai

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija skelbia konkursą socialinio pedagogo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai pretendentams: pretendentai turi atitikti Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-54, reikalavimus ir Socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-951 reikalavimus.
Siūlomas darbo krūvis – 0,5 etato.
Darbo sutartis – neterminuota.
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento(-ų) kopiją(-as);
• gyvenimo aprašymą (CV).
• Atrankai pretendentas gali pateikti:
buvusių darboviečių rekomendacijų;
pažymą apie darbo stažą.

Dokumentai pristatomi asmeniškai į gimnazijos raštinę arba siunčiami registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki rugpjūčio 21d.17.00 val.
Numatoma atrankos data: 2017m. rugpjūčio 24d. 13.00 val.
Informacija teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija skelbia konkursą lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2017-2018 mokslo metams.
Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Reikalavimai pretendentams: pretendentai turi atitikti Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-54, reikalavimus.
Darbo sutartis –terminuota.
Darbo krūvis: nepilnas (apie 14 kontaktinių pamokų per savaitę).
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento(-ų) kopiją(-as);
• gyvenimo aprašymą (CV).
• Atrankai pretendentas gali pateikti:
buvusių darboviečių rekomendacijų;
pažymą apie darbo stažą.

Dokumentai pristatomi asmeniškai į gimnazijos raštinę arba siunčiami registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki rugpjūčio 21d. 17.00 val.
Numatoma atrankos data: 2017m. rugpjūčio 24d. 14 val.
Informacija teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.
Direktorė              Loreta Pociuvienė