Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

RUGSĖJO 26-OJI - EUROPOS KALBŲ DIENA

Rugsėjo 26-ąją Europos Sąjungoje švenčiama Europos kalbų diena. Mūsų gimnazijoje šią dieną vyko projektinė diena. Ją organizavo užsienio kalbų metodinės grupės mokytojai. Iš anksto kiekvienai klasei buvo paskira valstybė apie kurią jie turėjo surinkti informaciją.

Per pirmąją pamoką III-IV-ų klasių mokiniai supažindino žemesniųjų klasių mokinius su paskirtos Europos valstybės  geografija, žymiomis vietomis, asmenybėmis, papročiais ir t.t. Per antrąją ir trečiąją  pamokas mokiniai klasėse gamino vėliavas, rengė plakatus, pranešimus apie tą valstybę, ruošė tradicinius valgius.  Ketvirtos pamokos metu vyko neakivaizdinės kelionės po kabinetus. Klasių atstovai supažindino į jų klasę atvykusius mokinius su valstybės simbolika, kalba, papročiais, kvietė vaišintis tradiciniais tos šalies valgiais ir kt.