Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Skelbiama atranka psichologo pareigoms užimti

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti nuo 2019 metų vasario 11 d.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai pretendentams: pretendentai turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 str., apibrėžiančio teisę dirbti pedagogu, reikalavimus, ir Psichologo pavyzdinio pareigybės aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-951, reikalavimus.

 Darbo sutartis – neterminuota.

 Darbo krūvis: 1 etatas.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento(-ų) kopiją(-as);
  • gyvenimo aprašymą (CV).
  • Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

 

Dokumentai pristatomi asmeniškai į gimnazijos raštinę arba siunčiami registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki 2019 m. vasario 5 d. 17.00  val.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį (numatoma pokalbio data: 2019 m. vasario 7 d.  14.00 val.).

Informacija teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Direktorė                                                            Loreta Pociuvienė