Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Skelbiama atranka psichologo pareigoms užimti

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija pakartotinai skelbia atranką psichologo pareigoms užimti nuo 2019 metų kovo 1 d.
Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai pretendentams: pretendentai turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 str., apibrėžiančio teisę dirbti pedagogu, reikalavimus, ir Psichologo pavyzdinio pareigybės aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-951, reikalavimus.

 Darbo sutartis – neterminuota.

 Darbo krūvis: 1 etatas.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento(-ų) kopiją(-as);
  • gyvenimo aprašymą (CV).
  • Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai pristatomi asmeniškai į gimnazijos raštinę arba siunčiami registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki 2019 m. vasario 25 d. 17.00  val.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį (numatoma pokalbio data: 2019 m. vasario 27 d.  14.00 val.).

Informacija teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Direktorė                                                                          Loreta Pociuvienė