Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Sulaukęs 93-ojo pavasario amžinybėn iškeliavo Antanas Grigaliauskas

Sulaukęs 93-ojo pavasario amžinybėn iškeliavo Antanas Grigaliauskas, buvęs ilgametis Kvėdarnos vidurinės mokyklos (Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos) mokytojas.
Netekome rūpestingo, nuoširdaus bičiulio, kolegos, kaimyno, mylinčio tėvo, senelio ir aktyvaus bendruomenės nario. Jam visada rūpėjo bendruomenės, gimnazijos, parapijos, kultūrinis gyvenimas.

1950-ųjų pradžioje iš Suvalkijos atvykęs į Žemaitiją, Kvėdarną pasirinko kaip gyvenimo uostą. Įsidarbino mokykloje. Teko dirbti bendrabučio vedėju, muzikos, technologijų mokytoju, choro vadovu, direktoriaus pavaduotoju. Pedagogu išdirbo 39 metus. Kvėdarniškiai ir buvę kolegos Antaną atsimena kaip santūrų, pavyzdingą mokytoją, linksmą, smagų dainininką, talentingą smuikininką, grojusį ne vienoje kapeloje. Jis visada didžiavosi savo mokiniais ir kiekviename įžvelgė gerumą. Iš jo mokėmės dvasinės pusiausvyros, sąžiningumo, dvasinės šilumos, teisingumo.
Prasidėjus atgimimui, nedvejodamas įsijungė į Sąjūdžio veiklą, aktyviai dalyvavo visuose renginiuose.
Užjaučiame velionio vaikus, anūkus, proanūkius ir visus kurie mylėjo ir gerbė Antaną.
Šviesus atminimas, nuoširdi pagarba ir šilčiausi žodžiai telydi a.a. Antano Grigaliausko atminimą.

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos bendruomenė ir buvę kolegos.