Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovykla „Keliauk, pažink, pramogauk“

Vaikų ir jaunimos vasaros poilsio programa „Keliauk, pažink, pramogauk“ buvo įgyvendinama Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje dviem pamainom: I pamaina 2012 m. birželio 25 d. – liepos 4 d. vadovė mokytoja Ilona Česaitienė, II pamaina – 2012 m. birželio 26 d. – liepos 4 d. vadovė mokytoja Rasa Surblytė.

Programos tikslas buvo sudaryti sąlygas turiningai ir įvairiai edukacinei veiklai vaikų vasaros atostogų metu. Be to buvo iškelti tokie uždaviniai:

-          skatinti mokinius būti fiziškai aktyviems, propaguoti sveiką gyvenimo būdą;

-          plėsti mokinių akiratį, puoselėti meilę ir pagarbą savo kraštui bei jo praeičiai;

-          materialiai remti socialiai remtinų šeimų vaikus;

-          ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

-          suteikti galimybę išbandyti naujus poilsiavimo būdus, išgyventi naujų potyrių.

Programoje dalyvavo 45 mokiniai iš daugiavaikių, nepasiturinčių, nepilnų, socialinės rizikos šeimų, kuriems yra skirtas nemokamas maitinimas.

Pirma pamaina truko 8 dienas ir buvo skirta Jauniesiems Robinzonams, tai yra 8, I-III g klasių mokiniams norintiems turiningai ir įdomiai praleisti dalį savo atostogų. Jos metu mokiniai pajuto „robinzoniško“ gyvenimo ypatumas, įgijo teorinių ir praktinių turistinių įgūdžių stovyklaudami 4 dienas Varnių regioniniame parke, prie Lūksto ežero, bei keliaudami dviračiais po parko teritorija ir aplankydami Žemaičių vyskupijos muziejų, Vembutų piliakalnį, Sietuvos Kūlgrindą, Debesnų botaninį taką. Taip pat mokinių organizavo Jaunųjų Robinzonų krikštynas, vyko improvizuotas madų šou, išklausė E. Valskio sveikatingumo pamoką.

Savo ištvermę jaunieji Robinzonai įšbandė žygyje su dviračiais Kvėdarna – Švėkšna - Kvėdarna. Švėkšnoje jie aplankė: Švėkšnos dvarą ir parką, šv. Jokūbo bažnyčią, Vilkėno malūną ir dvaro rūmus.

Jaunieji Robinzonai savo stovyklą užbaigė išvyka į Palangą.

 Antra pamaina truko 7 dienas ir buvo skirta 5-7 klasių mokiniams, jauniesiems Valančiukams, norintiems plės savo akiratį turistaujant bei lankant įvairias Žemaitijos vietoves.

Išvykos į Mosėdį metu aplankome Mosėdžio akmenų muziejų bei Into sodybą. Grįždami aplankome Šilalės kūle.

Stovyklos metu aplankėme ir Tauragę bei Pagramančio regioninį parką. Tauragėje aplankėme Tauragės krašto muziejų, susipažinome su ten veikiančiomis ekspozicijomis. Pagramančio regioniniame parke mus pasitoko regioninio parko direkcijos darbuotojas, kuris papasakojo apie parką bei pavedžiojo po Lakštingalų slėnį bei Lakštingalų slėnio piliakalnį.

Išvykos į Platelius metu aplankome iki mūsų dienų išlikusius dvaro rūmų svirną bei jame veikiančią Žemaitijos nacionalinio parko ekspoziciją. Taip pat aplankome šalia Platelių įkurtą Šaltojo karo muziejų.

Stovyklos metu mokiniai aplankė Varniuose įsikūrusi Žemaičių vyskupystes muziejų, kuriame gidė supažindina su vyskupo M. Valančiaus veikla, be to aplankome Varnių katedrą bei jos požemius. Aplankome Varnių regioniniame parke esančius Moderaičio, Sprūdės piliakalnius, Sklepkalnį, Debesnų botanini taką bei Luksto ežerą.

Stovyklą užbaigiame išvyka į Rietavo žirgyną, kur susipažįstame su ten esančias žirgais bei pasimokome jais jodinėti. Po to kelionę tęsiame į Tverus, kur aplankome Lopaičių piliakalnį bei kelionės prakaitą nuplauname Ruškio ežere.

Daugiau informacijos apie šią stovyklą galite rasti parsisiuntę jos pristatymą: