Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
Direktorė
     
 

Loreta Pociuvienė

(Kategorija - neturi dėl darbo stažo)
Tel.:8-449 55415
El. paštas: jauniausmok@gmail.com

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus 2020 metinės veiklos ataskaita

 
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Dir. pavaduotoja ugdymui    

Ingrida Vaičiuvienė
(III vadybinė kategorija)

Vaiko priežiūros atostogose

 

Aušra Letukienė

Tel.:8-449 55425

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams

Mindaugas Ričkus

Tel.:8-449 55196
El. paštas: jauniausmok@gmail.com

STRUKTŪRA

KONTAKTAI

Adresas: Šilalės g. 37, Kvėdarnos mstl., Šilalės r.
Kodas: 190329594
Pašto kodas: LT-75348
Telefonas: 8-449-55415
Faksas: 8-449-55415
El. paštas: jauniausmok@gmail.com

2015-01-05

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Direktorius Loreta Pociuvienė

8-449 55415

8659 69241

jauniausmok@gmail.com

loreta.pociuviene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Vaičiuvienė Vaiko priežiūros atostogose

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė

Aušra Letukienė

8620 83252

ausra.letukiene@gmail.com
Socialinė pedagogė  

Lina Ivanauskaitė-
Bertašienė

8694 04798 lina.ivanauskaite.bertasiene@gmail.com

Psichologo asistentė

Laima Viskintienė 8638 11024 laima.viskintiene@gmail.com
Vyr. buhalterė Vaida Kumžienė 8-449 55196 kumziene@gmail.com
Raštinės vedėja Audronė Pudžiuvelienė

8-449 55415

8687 46186

jauniausmok@gmail.com

Informacinių technologijų
sistemų administratorius

Kostas Vydmantas

8653 63645

kostas@jauniausgimnazija.lt