Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
Mokinių pavėžėjimas rugsėjo 4 d.

Informuojame, kad nuo 2018-09-10 d. mokinių pavėžėjimo tvarkaraščiai nesikeičia iki kol bus suderinti ir patvirtinti galutiniai maršrutų sąrašai.

„The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa mūsų gimnazijoje

Nuo 2018-05-29 Šilalės raj. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija įgyvendina „The Duke of
Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, su tikslu paįvairinti mokinių
užimtumo veiklas, skatinti gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimą, bendro tikslo siekiant.

Darbo skelbimas

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai skubiai reikalingas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas.

BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ 65-OSIOS LAIDOS ABITURIENTAMS

Po šv. Mišių gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė paskelbė iškilmių pradžią ir visus pakvietė sustoti valstybiniam himnui. Šventės vedėja Lina Ivanauskaitė-Bertašienė kreipėsi į abiturientus: „Tu išeini, abituriente. O viskas lieka čia. Kad ir po dešimties ar dvidešimties metų vėl sugrįši, atrasi čia dalelę savęs. Praeitimi ir prisiminimais alsuos kiekviena klasės kertė ir primins – čia buvai laimingas, čia buvai saugus, čia ir rūpesčių beveik nebuvo...” Po šių žodžių nuoširdžiai abiturientus pasveikino gimnazijos direktorė L. Pociuvienė, šventės proga sveikinimo žodį tarė ir iškilmėse dalyvavę svečiai: Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Valdemaras Jasevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Traksėdžio seniūnijos seniūnė Regina Audinytė ir Kvėdarnos parapijos klebonas Edgaras Petkevičius. Tėvų vardu į abiturientus kreipėsi tėvų atstovė Inga Jokubaitienė. Po brandos atestatų įteikimo suteiktas žodis abiturientams, kurie atliko finalinę šventės dainą.

PASITINKAME VASAROS ATOSTOGAS!

Birželio 15 d. – paskutinioji šių mokslo metų diena, 5-8 I-III gimnazijos klasių mokiniams tą dieną vyko projektinė diena „Mokslo metų užbaigimas“.

PAGERBĖME PASIEKUSIUS GERIAUSIŲ REZULTATŲ PER 2017 - 2018 M. M.

Birželio 13 d. popietę šventiškai nusiteikę ir lydimi tėvelių gimnazijos aktų salėje būrėsi geriausių rezultatų per 2017 - 2018 mokslo metus pasiekę mokiniai, rinkosi gimnazijos mokytojai ir kviestiniai renginio svečiai. Šiemet į popietę pakviesti 98 mokiniai, iš kurių 22 mokiniai apdovanoti padėkomis ir vardiniais atminimo suvenyrais už labai gerus mokymosi rezultatus, 31 mokiniui įteiktos padėkos ir vardiniai suvenyrai už sportinius pasiekimus, likusieji apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis už sėkmingą dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, meninėje bei sportinėje veikloje.

LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ RYTELIS SVEČIUOSE

2018 m. birželio 6 d. mūsų gimnazijos mokinės pirmą kartą dalyvavo jau tradicija tapusiame liaudiškų šokių rytelyje ,,Šuokem trypkem“, kuris vyko Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje. Šventės tikslas – per lietuvišką dainą ir šokį ugdyti jaunąją kartą, puoselėti liaudiškų žaidimų, šokių  tradicijas.

SVEIKINAME

Sveikiname berniukų komandą, iškovojusią II vietą Lietuvos mokyklų žaidynių kalnų dviračių kroso varžybose:

Kristupą Mikutį, 6
Kristijoną Tarvydą, 7
Matą Rupšlaukį, 7
Justiną Venckų, 7

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                      Ingrida Vaičiuvienė

KAZIMIERAS JAUNIUS – ŽMOGUS, TEBETELKIANTIS BENDRUOMENĘ

Koks turi būti, kaip gyventi, kad ir po 170 metų nuo gimimo sugebėtum įkvėpti žmonėms noro susitikti, dalytis gerumu, keistis savo kūrybos vaisiais ar provokuoti  išbandyti nauja?  Atsakymą gali susiformuluoti kiekvienas, kuris susipažino su Kazimiero Jauniaus – kunigo, kalbininko, kilusio iš Lembo kaimo – gyvenimu,  asmenybe,  darbais.  Remdamiesi kai kuriomis apibendrintomis mintimis, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, Prano Liatuko pradinė mokykla, VšĮ ,,Kraštomanija“,  Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Kvėdarnos kultūros namai iniciavo ir įgyvendino savaitę trukusias ir įvairialypę auditoriją sukvietusias  veiklas.