Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Gimnazijos istorija

Tikslių duomenų apie mokyklos įsteigimą Kvėdarnoje nėra. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad 1609 m. Kvėdarnos klebonai įpareigoti įkurti parapinę mokyklą. 1866 m. Kvėdarnoje buvo įsteigta valdinė mokykla su dėstomąja rusų kalba. Valdant vokiečiams 1916 m. įsteigta keturklasė pradžios mokykla su dėstomąja lietuvių kalba. 1935 m. Kvėdarnoje pradėjo veikti šešių skyrių pradinė mokykla.

1938 m. mokyklai suteiktas žymaus mūsų kraštiečio kunigo kalbininko Kazimiero Jauniaus vardas. 1950 metais gautas leidimas Kvėdarnoje steigti vidurinę mokyklą. 1954 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. 1966 metais pastatytas 640 vietų mokyklos priestatas. 1992 m. nuo vidurinės mokyklos atskirta pradinė mokykla. 2001 metais mokyklos bendruomenės iniciatyva mokyklai sugrąžintas kunigo kalbininko Kazimiero Jauniaus vardas. 2007 m. rekonstruoti mokyklos pastatai. 2007 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras akreditavo mokykloje vykdomą vidurinio ugdymo programą. 2008 m. kovo 1 d. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 1954 - 2021 metais mokykla išleido 68 abiturientų laidas. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradėtos vykdyti pradinio ugdymo programos , o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsteigiamas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrius.