Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
Direktorė
     
 

Loreta Pociuvienė

Tel.: +370 449 554 15
El. paštas: jauniausmok@gmail.com

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus 2020 metinės veiklos ataskaita

 
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
   

Aušra Letukienė

Tel.: +370 620 832 52

El. paštas: Ausra.Letukiene@jauniausgimnazija.lt
 

 

 

 Jurgita Skurdelienė

Tel.: +370 620 676 42

El. paštas: Jurgita.Skurdeliene@jauniausgimnazija.lt

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Mindaugas Ričkus

Tel.: +370 645 420 18
El. paštas: Mindaugas.Rickus@jauniausgimnazija.lt

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG"

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

 Tel. Nr. +370 37 460066

STRUKTŪRA

KONTAKTAI

Adresas: Šilalės g. 37, Kvėdarnos mstl., Šilalės r.
Kodas: 190329594
Pašto kodas: LT-75348
Telefonas: 8-449-55415
El. paštas: jauniausmok@gmail.com

2021-11-10

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Direktorius

Loreta

Pociuvienė

+37044955415

+37065969241

jauniausmok@gmail.com

Loreta.Pociuviene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė

Aušra Letukienė

+37062083252

Ausra.Letukiene@jauniausgimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jurgita Skurdelienė

+37062067642

Jurgita.Skurdeliene@jauniausgimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Mindaugas

Ričkus

+37064542018

Mindaugas.Rickus@jauniausgimnazija.lt
Socialinė pedagogė  

Lina Ivanauskaitė-
Bertašienė

+37069404798 Lina.Ivanauskaite-Bertasiene@jauniausgimnazija.lt

Psichologė

Laima

Viskintienė

+37063811024 Laima.Viskintiene@jauniausgimnazija.lt
Vyr. buhalterė Vaida Kumžienė +37044955196 Vaida.Kumziene@jauniausgimnazija.lt
Raštinės vedėja

Audronė

Pudžiuvelienė

+37044955415

+37068746186

jauniausmok@gmail.com

Informacinių technologijų
sistemų administratorius

Kostas

Vydmantas

+37065363645

Kostas.Vydmantas@jauniausgimnazija.lt