Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

GIMNAZIJOS VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA, VERTYBĖS

MISIJA

Užtikrinti visiems gimnazijos ugdytiniams kokybišką ikimokyklinį / priešmokyklinį, pradinį,
pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, padėti ugdytis sėkmingam gyvenimui svarbias kompetencijas, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius, sudaryti tinkamas sąlygas visapusiškai ir emociškai sveikai asmenybei formuotis.

VIZIJA

Ugdyti dorą pilietį, atsakingą, savarankišką ir kūrybingą asmenybę modernioje, tradicijas
puoselėjančioje bei atviroje naujovėms, nuolat siekiančioje pažangos, bendradarbiaujančioje ir
konkurencingoje gimnazijoje.

FILOSOFIJA

Sėkmės galimybės kiekvienam bendruomenės nariui.

VERTYBINĖS NUOSTATOS

Pilietiškumas, pagarba, pasitikėjimas, darbštumas, sveikatos saugojimas, atsakingumas, tolerancija (ne prisitaikėliškumas ir abejingumas).