Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Prašymų formos

Kaip elgtis, kad vaikas patirtų kuo mažiau patyčių?

1.Jei vaikas papasakoja Jums, kad patiria bendraamžių patyčias, pirmiausiai išklausykite jį. Leiskite vaikui išpasakoti viską, kas jam nutiko.

2.Neskatinkite vaiko „duoti atgal“, o patarkite, jog patyčių atveju geriausiai kreiptis į suaugusįjį, kuris patars kokių priemonių imtis toliau.

3.Paaiškinkite vaikui, kad jis turi pranešti apie patiriamas patyčias suaugusiam asmeniui, nes tai nebus skundimas, o pagalbos prašymas.

5.Priminkite vaikams, kad jie bet kam neduotų savo telefono numerio, elektroninio pašto adreso, nes patyčios vyksta ir virtualioje erdvėje.

6. Kai Jūsų vaikas papasakoja apie patyčias, labai svarbu, kaip Jūs reaguojate ir elgiatės toliau. Nevertėtų elgtis skubotai, pulti susitikti ir pasikalbėti su besityčiojančio vaiko tėvais. Gali būti, kad būtent tokio elgesio Jūsų vaikas bijo. Jis gali baimintis, kad dėl to patyčios tik dar labiau sustiprės.

7.Svarbu, kad Jūs kalbėtumėtės su mokytojais apie patyčias, kad jie žinotų, kas vyksta. Gali būti, kad šaipomasi ne tik iš Jūsų vaiko, bet ir iš kitų vaikų. Negalvokite, kad Jūs keliate nemalonumus mokytojams ar bereikalingai eikvojate jų laiką.

8. Labai svarbu, kad savo vaikui sakytumėte, jog jį mylite ir stengiatės padaryti viską, kas įmanoma, kad jis jaustųsi saugus.

Knygos tėvams

Rimgailė Kriščiūnaitė, Algimantas Smailys, „Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“ Švietimo mainų paramos fondas,2011

Tėvai nuo pat gimimo vaikams daro milžinišką įtaką. Ne savo kalbomis ir moralizavimu, o savo gyvenimo pavyzdžiu ir savo reakcija į vaiko pasiekimus, polinkius, jam kylančius sunkumus, nesusipratimus, vaikui svarbių klausimų sprendimą. Tyrimas, kurio metu buvo  apklausti mokiniai ir jų tėvai, parodė, kad mokiniams renkantis profesiją daugiausia padeda jų tėvai.

Ross Cakpbell, „Kaip mylėti savo paauglį“, leidykla „Katalikų pasaulis“Vilnius, 1998

Ši knyga, kurioje vadovaujamasi sveiku protu, parodo, kaip tėvai gali sugyventi su paaugliu, ir jų santykiai gali tapti tikru juos praturtinančiu atlygiu.

Skirtumas tarp skundimo ir pagalbos prašymo.

  • Pagalbos prašome tose situacijose, kai patys vieni nebegalime susidoroti su iškilusiais sunkumais. Pvz. Vaikas nebegali apsiginti nuo nemalonumų mokykloje (jį stumdo, erzina, skleidžia netiesą apie jo asmenį ar pan.)
  • Skundimas toks elgesys, kai pasakojama apie kieno nors elgesį, kuris niekam nežalingas. Pvz. Vaikas pasako, kad jo klasiokas neatliko namų darbų, norėdamas, kad mokytojas pabartų klasioką. (Povilaitis R. , Jasiulionytė J.S., 2008)

 

Parengė mokyklos psichologė Nijolė Jaunienė

Literatūra:

Povilaitis R., Valiukevičiūtė J. Patyčių prevencija mokyklose. V., 2006;

Povilaitis R., Jasiulionytė J.S . Moku bendrauti be patyčių. V., 2008;

ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJA

Nuo 2015 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nuo 2015 m. įgyvendina socialinę informacinę kampaniją „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“, kuria siekiama skatinti elgtis atsakingai prieš savo vaikus ir susimąstyti, ar esame tinkamas pavyzdys savo vaikams, formuojant neigiamas nuostatas psichoaktyvių medžiagų vartojimo atžvilgiu. Kampaniją sudaro vaizdo klipas ir knygelė tėvams.

2016 m. Departamentas, bendradarbiaudamas su Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuru, taip pat vykdo socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia –išklausyk“ sklaidą. Šią kampaniją sudaro vaizdo klipas ir informacija tėvams. Ši kampanija skelbia, kad pirmas žingsnis, norint padėti vaikams ar jaunimui sveikai ir saugiai augti – juos išklausyti.