Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Dėmesio!

Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 2.2.1., 2.2.9. punktais, nuo 2020 m. gruodžio 14 d.:

klientai  aptarnaujami nuotoliniu būdu;

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Pajūralio skyriuje, atsižvelgiant į ugdytinių tėvų pageidavimus, vykdomas kontaktiniu būdu mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;

nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, skelbiamos atostogos.

Išlikime ramūs ir sveiki.

Administracija