Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Gerbiami Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pradinių klasių mokinių tėveliai!

Informuojame, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. DĮV-1074, iki 2020 m. gruodžio 4 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija gali organizuoti vaikų, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba, priežiūrą ir mokymą, jeigu tėveliai neturi galimybių.

Prašome pateikti laisvos formos prašymą gimnazijos direktorei el. paštu jauniausmok@gmail.com Prašome nurodyti, kur dirba abu tėvai arba pridėti individualios veiklos pažymėjimo kopiją ir pageidaujamą vaiko priežiūros laiką.

Gavus motyvuotą tėvų prašymą gimnazija teiks vaikų priežiūros paslaugą.

Informuojame, kad pavėžėjimas ir maitinimas nebus organizuojami. Prašome pasirūpinti vaiko pavėžėjimu ir pietumis.

Direktorė Loreta Pociuvienė