Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2020 M. GRUODŽIO 7 D. – GRUODŽIO 11 D.

Pradinių klasių mokiniai ir Pajūralio skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai mokosi mokykloje kontaktiniu būdu (išskyrus mokinius, esančius saviizoliacijoje). Pamokos vyksta įprasta tvarka, laikantis nustatytų higienos reikalavimų.
5-12 klasių mokiniai tęsia mokymąsi nuotoliniu būdu pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.
Neformaliojo švietimo (būrelių) užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu.
Ramybės, rimties ir sveikatos Jums visiems!
Administracija