Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Informacija tėvams

Gimnazija, ruošdamasi ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, be kitų paruošiamųjų darbų,  rinko duomenis apie mokinių galimybes mokytis namuose (turimus įrenginius, interneto ryšį ir pan.). Apibendrintus duomenis pateikėme Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Siekdami užtikrinti, kiek įmanoma, sklandesnį nuotolinį mokymąsi, nuo 2020 m. kovo 30 d., mokinių mokymuisi pagal galimybes naudosime ir  gimnazijos turimus išteklius.

Jei Jūsų vaikai turi tik mobilųjį (išmanųjį) telefoną ir / arba nepakankamą interneto prieigą ir dėl to nuo kovo 30 d. negalės tinkamai dalyvauti ugdym(si) procese,  prašome kuo greičiau informuoti  klasių auklėtojus, kurie apie nuotoliniam mokymuisi labiausiai trūkstamas priemones praneš gimnazijos direktorei ir / arba informacinių technologijų administratoriui.

Prašome visų geranoriškumo, supratingumo ir tolerancijos.

Pagarbiai-direktorė