Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA APIE LAISVĄ KIEMSARGIO PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šilalės g. 37, Kvėdarna LT-75348, Šilalės rajonas, tel. 8 449 554 15, el. p. jauniausmok@gmail.com; www.jauniausgimnazija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190329594) skelbia atranką Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos kiemsargio pareigybei užimti.

1. Reikalavimai pretendentams: išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.
2. Privalumas – panašaus darbo patirtis.
Numatomas darbo krūvis – 0,75 etato, darbo krūvis 30 val. per savaitę.
Pareigybės lygis – D.
Numatomas darbo užmokestis: minimali mėnesinė alga.
Darbo sutartis – neterminuota.
3. Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
    3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);
    3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    3.3. išsilavinimą, įgytą kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
    3.4. gyvenimo aprašymą (CV);
    3.5. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
4. Pretendentai dokumentus gali pateikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tiesiogiai į gimnazijos raštinę arba siųsti registruotu laišku (Šilalės g. 37, Kvėdarna, Šilalės r.), arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki 2022 m. spalio 12 d. 16.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus, grąžinamai pretendentui.
5. Atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Pretendentai, atitinkantys atrankos skelbime nustatytus reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuojami asmeniškai.
Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Pretendentams, neatitinkantiems reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Direktorė                                                                                                  Loreta Pociuvienė