Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Mokinių aprūpinimas

Mokyklos bendrojo lavinimo dalykų vadovėliai mokiniams išduodami mokslo metų pradžioje. Klasės mokiniams reikalingus vadovėlius ir bibliotekos paima klasės auklėtoja. Mokyklos bibliotekininkė yra atsakinga už vadovėlių apskaitą ir išdavimą klasių auklėtojams. Už vadovėlių apskaitą ir išdavimą klasės mokiniams yra atsakingas klasės auklėtojas.

Mokslo metų pabaigoje vadovėliai grąžinami į biblioteką. Vadovėliai į biblioteką turi būti grąžinami tvarkingi. Už vadovėlių surinkimą iš mokinių ir grąžinimą bibliotekai atsakingas klasės auklėtojas.
Mokslo metų eigoje mokiniui atvykus į mokyklą, klasės auklėtojas paima iš bibliotekos vadovėlius ir juos išduoda mokiniui. Mokslo metų eigoje mokiniui išvykus iš mokyklos, klasės auklėtojas surenka iš jo tvarkingus vadovėlius ir grąžina į biblioteką.
Mokyklos bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių fondo vadovėliais mokiniai aprūpinami nemokamai.