Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

Psichologinė pagalba

Psichologinės pagalbos gimnazijoje paskirtis – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologinę pagalbą teikia psichologo asistentė LAIMA VISKINTIENĖ.

Ji:

 • padeda nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymo(si) problemas ir jas spręsti;
 • vykdo apklausas ir tyrimus mokyklos bendruomenei aktualiais klausimais;
 • bendradarbiauja su mokyklos bendruomenės nariais bei šviečia aktualiomis psichologinėmis temomis;
 • teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo(si) mokytojams ir tėvams (globėjams);
 • konsultuoja profesijos pasirinkimo klausimais;
 • vykdo įvairias prevencines programas.

Pagalba Gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

– mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);

– mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

– mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

 Kreipiantis vaikams iki 16 metų, yra būtinas raštiškas tėvų (globėjų) sutikimas.

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
 • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
 • gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
 • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
 • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.

Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
 • vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • vaikas mikčioja ar jam pasireiškia tikas;
 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • rūpinasi vaiko saugumu mokykloje;
 • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;
 • nori sužinoti ar kyla klausimų apie vaiko raidos ypatumus ir t. t.

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė, pedofilijos atvejai, ir pan.

Ką dar svarbu žinoti siekiant psichologo pagalbos?

! Psichologas nėra gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų, neišrašo receptų vaistams. Psichines ligas diagnozuoja ir gydo gydytojai psichiatrai. Psichologas nėra psichiatras;

Psichologas padeda spręsti kliento psichologines problemas, pažiūrėti į žmogaus gyvenimo situacijas kitu kampu, tačiau už patį jį problemų nespręs, nes tam, kad vyktų pokyčiai žmogaus viduje ir gyvenime, reikia, kad jis pats to aktyviai norėtų ir siektų;

! Psichologo pagalba yra absoliučiai konfidenciali. Tai, apie ką kalbatės jo kabinete ir lieka tik tarp to kabineto sienų;

! Psichologinė pagalba yra savanoriška, žmogus pats sprendžia, kiek jam ji reikalinga ir priimtina.

Kvėdarnos K. Jauniaus gimnazijos psichologo asistentės
2020 / 2021 m. m. konsultacijų laikas

Savaitės diena

Mokinių, tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų
specialistų konsultavimas mokykloje

Pirmadienis

10.30 – 15.00 val.

Antradienis

10.30 – 15.00 val.

Trečiadienis

10.30 – 15.00 val.

Ketvirtadienis

10.30 – 15.00 val.

Penktadienis

10.30 – 15.00 val.

El. paštas: laima.viskintiene@gmail.com;   tel. nr. 863811024

E-dienynas TAMO

Konsultacijoms galima registruotis iš anksto per el. dienyną, el. paštą arba telefonu. Konsultacijos bus paskirtos Jums patogiu laiku. Konsultacijos trukmė 45 min.