Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija

INFORMACIJA APIE LAISVĄ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĘ IR ATRANKĄ Į ŠIĄ DARBO VIETĄ

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šilalės g. 37, Kvėdarna LT-75348, Šilalės rajonas, tel. 8 449 554 15, el. p. jauniausmok@gmail.com; www.jauniausgimnazija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190329594) skelbia atranką pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo pareigybei užimti.

1. Reikalavimai pretendentams: turėti pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; gebėti bendrauti su jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniais bei jų tėvais, pedagogais, būti kūrybišku, atsakingu, iniciatyviu.

2. Privalumai – analogiško darbo patirtis, pedagoginio darbo patirtis.

Numatomas darbo krūvis – 0,5 etato.

Numatomas darbo užmokestis: priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo nuo 567,3 iki 673,32 Eur, neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,1 iki 7,24).

Darbo sutartis – terminuota.

3. Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.4. gyvenimo aprašymą (CV);

3.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

3.6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

3.7. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

4. Pretendentai dokumentus gali pateikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tiesiogiai į gimnazijos raštinę arba elektroniniu paštu: jauniausmok@gmail.com iki 2023 m. rugsėjo 15 d. 16.00  val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus, grąžinamai pretendentui.

5. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonais: (8-449) 55 415; 8 615 46 354, el. paštu jauniausmok@gmail.com 8.00 – 17.00 val.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorė                                                                                 Loreta Pociuvienė