Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Klaipėdos PGV Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija

Artėjant gražiausioms metų šventėms ir mokinių žiemos atostogoms (jaunesniųjų klasių mokiniams, tęsiant atostogas), bei siekdami, kad šios šventės būtų sutinkamos puikios nuotaikos, Klaipėdos APGV Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, nori priminti  pagrindines saugaus elgesio taisykles žiemos metu. Ruošiantis artėjančioms gražiausioms žiemos šventėms – Šv. Kalėdoms, Naujųjų Metų sutikimui, kiekvienuose namuose puošiama Kalėdinė eglutė. Svarbu žinoti, kad sausoje patalpoje gyva eglutė greitai išdžiūsta ir gali labai lengvai užsiliepsnoti. Eglutei svarbu parinkti tinkamą vietą – atokiai nuo durų, nuo šildymo priemonių ir kad netrukdytų išeiti iš patalpos. Taip ji bus ne tik gražesnė, bet ir saugesnė. Draudžiama eglutes puošti degiomis medžiagomis, naudoti žvakutes ir šaltąsias ugneles, nes atvira žvakutės liepsna gali akimirksniu sukelti gaisrą. Kitas Kalėdų akcentas – degančios žvakės. Svarbu parinkti deginamoms žvakėms tinkamą vietą, kad niekam nekliudytų, kad prie jų neprieitų mažyliai ir naminiai gyvūnai. Nepatariama statyti žvakių ant palangės, prie užuolaidų, arti kitų degių medžiagų, nes skersvėjis gali įpūsti liepsną, o prie jos prisilietus besiplaikstanti užuolaida tikrai užsidegs. Svarbiausia – nepalikti degančios žvakės be priežiūros, o išeinant iš kambario ją užpūsti. Dekoruojant namus, reikia atkreipti dėmesį, į elektrinių lempučių girliandų būklę, žinoma, jos turi būti tvarkingos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės dr. Jurgitos Šiugždinienės laiškas švietimo bendruomenei

Kreipiuosi į visus pedagogus, tėvus, mokyklų, taip pat savivaldybių švietimo administracijas.
Gruodžio 14 d. Vyriausybė priėmė patikslintus sprendimus dėl karantino priemonių. Jie nėra lengvi. Šioje sudėtingoje situacijoje, kuri reikalauja ypatingo visuomenės solidarumo ir susitelkimo, privalome atsisakyti įprasto gyvenimo ritmo, apriboti jį dėl savo pačių ir mūsų visų ateities.

Kokiomis sąlygomis vyksta ugdymas nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d.?

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, laikantis jau įprastų saugumo priemonių: srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ar prižiūrėti vaikų.

Dėmesio!

Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 2.2.1., 2.2.9. punktais, nuo 2020 m. gruodžio 14 d.:

SKELBIAMAS GIMNAZIJOS APLINKOS TVARKYMO IR PRITAIKYMO POILSIUI BEI UGDYMO(SI) PROCESUI PLANO PARENGIMO KONKURSAS

Mieli gimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, tėvai, mokytojai, buvę mokiniai ir visi kiti, kuriems svarbi gimnazijos dabartis ir ateitis!
Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija įsikūrusi labai jaukioje Kvėdarnos miestelio vietoje. Kiekvieną dieną džiaugiamės ne tik estetiškai sutvarkytomis gimnazijos erdvėmis, bet ir gražia aplinka bei puoselėjame, saugome ją. Labai smagu, kai gimnazijos vidaus patalpas ir teritoriją giria atvykstantys svečiai, o buvę mokiniai ir mokytojai nuoširdžiai gėrisi čia įvykusiais pasikeitimais!

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2020 M. GRUODŽIO 7 D. – GRUODŽIO 11 D.

Pradinių klasių mokiniai ir Pajūralio skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai mokosi mokykloje kontaktiniu būdu (išskyrus mokinius, esančius saviizoliacijoje). Pamokos vyksta įprasta tvarka, laikantis nustatytų higienos reikalavimų.
5-12 klasių mokiniai tęsia mokymąsi nuotoliniu būdu pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.
Neformaliojo švietimo (būrelių) užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu.
Ramybės, rimties ir sveikatos Jums visiems!
Administracija

Gerbiami Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pradinių klasių mokinių tėveliai!

Informuojame, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. DĮV-1074, iki 2020 m. gruodžio 4 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija gali organizuoti vaikų, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba, priežiūrą ir mokymą, jeigu tėveliai neturi galimybių.

Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams pandemijos metu

Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams pandemijos metu: rekomendacija ir plakatas.

Dėmesio!

Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 23 d. gimnazijos 5-12 klasių mokiniai toliau bus ugdomi nuotoliniu būdu.
Gimnazijos pradinio ugdymo 2b, 3 ir 4b klasių mokiniai toliau mokysis nuotoliniu būdu.
Gimnazijos 1a, 1b, 2a ir 4a klasių mokiniai ir Pajūralio skyriaus pradinių klasių mokiniai bei ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai lapkričio 23 d. mokysis įprastai, mokykloje.
Nuo 2020 m. lapkričio 24 d. planuojama visus gimnazijos (taip pat ir Pajūralio skyriaus ugdytinius) mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. Tiksli informacija šiuo klausimu bus paskelbta pirmadienį, lapkričio 23 d.
Linkime visiems ramaus ir sveiko savaitgalio.
Saugokime save ir kitus, laikykimės rekomendacijų ir nurodymų.
Nuoširdžiai - gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18