Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kokiomis sąlygomis vyksta ugdymas nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d.?

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, laikantis jau įprastų saugumo priemonių: srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ar prižiūrėti vaikų.

Dėmesio!

Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 2.2.1., 2.2.9. punktais, nuo 2020 m. gruodžio 14 d.:

SKELBIAMAS GIMNAZIJOS APLINKOS TVARKYMO IR PRITAIKYMO POILSIUI BEI UGDYMO(SI) PROCESUI PLANO PARENGIMO KONKURSAS

Mieli gimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, tėvai, mokytojai, buvę mokiniai ir visi kiti, kuriems svarbi gimnazijos dabartis ir ateitis!
Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija įsikūrusi labai jaukioje Kvėdarnos miestelio vietoje. Kiekvieną dieną džiaugiamės ne tik estetiškai sutvarkytomis gimnazijos erdvėmis, bet ir gražia aplinka bei puoselėjame, saugome ją. Labai smagu, kai gimnazijos vidaus patalpas ir teritoriją giria atvykstantys svečiai, o buvę mokiniai ir mokytojai nuoširdžiai gėrisi čia įvykusiais pasikeitimais!

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2020 M. GRUODŽIO 7 D. – GRUODŽIO 11 D.

Pradinių klasių mokiniai ir Pajūralio skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai mokosi mokykloje kontaktiniu būdu (išskyrus mokinius, esančius saviizoliacijoje). Pamokos vyksta įprasta tvarka, laikantis nustatytų higienos reikalavimų.
5-12 klasių mokiniai tęsia mokymąsi nuotoliniu būdu pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.
Neformaliojo švietimo (būrelių) užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu.
Ramybės, rimties ir sveikatos Jums visiems!
Administracija

Gerbiami Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pradinių klasių mokinių tėveliai!

Informuojame, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. DĮV-1074, iki 2020 m. gruodžio 4 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija gali organizuoti vaikų, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba, priežiūrą ir mokymą, jeigu tėveliai neturi galimybių.

Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams pandemijos metu

Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams pandemijos metu: rekomendacija ir plakatas.

Dėmesio!

Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 23 d. gimnazijos 5-12 klasių mokiniai toliau bus ugdomi nuotoliniu būdu.
Gimnazijos pradinio ugdymo 2b, 3 ir 4b klasių mokiniai toliau mokysis nuotoliniu būdu.
Gimnazijos 1a, 1b, 2a ir 4a klasių mokiniai ir Pajūralio skyriaus pradinių klasių mokiniai bei ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai lapkričio 23 d. mokysis įprastai, mokykloje.
Nuo 2020 m. lapkričio 24 d. planuojama visus gimnazijos (taip pat ir Pajūralio skyriaus ugdytinius) mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. Tiksli informacija šiuo klausimu bus paskelbta pirmadienį, lapkričio 23 d.
Linkime visiems ramaus ir sveiko savaitgalio.
Saugokime save ir kitus, laikykimės rekomendacijų ir nurodymų.
Nuoširdžiai - gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė

MOKĖSI BENDRAUTI NUOTOLINIU BŪDU

Lapkričio 18 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pradinio ugdymo 2a ir 4a kl. mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo psichologės – psichoterapeutės Loretos Gudienės paskaitose „Mokomės bendrauti“. Psichologė teigė, kad bendravimas yra labai svarbi gyvenimo dalis ir vienas svarbiausių žmogaus poreikių. Paskaitoje buvo kalbama apie bendravimą, gražų ir pagarbų elgesį. Lektorė akcentavo, kad svarbu kuo dažniau sakyti vienas kitam komplimentus ir tinkamai juos priimti, neskaudinti vieni kitų, atsiprašyti. Bendravime labai svarbu akių kontaktas ir kreipimasis vardu.

Psichologinė pagalba

Karantino metu gimnazijos psichologė teikia emocinę ir psichologinė pagalbą. Kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19